Καπνοπωλείο Σουφραμίδας

Καπνοπωλείο Σουφραμίδας

Additional Info

  • Επωνυμία: Σκιαδάς Ευάγγελος
  • Υπεύθυνος: Σκιαδάς Ευάγγελος
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061150
  • Σύντομη περιγραφή: Καπνοπωλείο Σουφραμίδας
  • Είδος: Καπνοπωλείο, Ψιλικά
back to top

Είδος

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.