Ψαροταβέρνα Παντελής

Additional Info

  • Επωνυμία: Καλάργυρος Παντελής
  • Υπεύθυνος: Καλάργυρος Παντελής
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061474
  • Κινητό: 0
  • Σύντομη περιγραφή: Ψαροταβέρνα Παντελής
  • Τύπος: Ταβέρνα
back to top

Διεύθυνση

Τύπος

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.