Οικογενειακό Σουβλάκι

Οικογενειακό Σουβλάκι

Additional Info

  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 0
  • Τύπος: Σουβλάκι
back to top

Διεύθυνση

Τύπος

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.