Αργώ

Additional Info

  • Επωνυμία: Βιάζης Δ & Α & Κ ΟΕ
  • Υπεύθυνος: Βιάζη Ποθητή
  • Διεύθυνση: Καλούδια
  • Τηλέφωνο: 2284061419
  • Κινητό: 0
  • Σύντομη περιγραφή: Αργώ
  • Τύπος: Εστιατόριο
back to top

Διεύθυνση

Τύπος

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.