ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 08/06/2021 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αιτήματος 

                       Πολίτη»

 

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της 

                    Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και του Δήμου 

                    Αντιπάρου για τη Συντήρηση –Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 8χ8 Δήμου 

                    Αντιπάρου.»                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 715 times Last modified on Saturday, 05 June 2021 16:07
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.