ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27/05/2021 , ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικού της Ομάδας Διερεύνησης Τιμών που αφορά την πράξης με τίτλο "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Αντιπάρου" στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12

                                                              

                                          

 

                                                                                                                      

                                                                    

                                                                                                                           

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 704 times Last modified on Friday, 04 June 2021 07:22
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.