Ο δήμος Αντιπάρου αναζητεί την εξεύρεση στέγης και τροφής για τους αγροτικούς ιατρούς που εφημερεύουν κάποιες ημέρες στο νησί μας.

Ο δήμος Αντιπάρου αναζητεί την εξεύρεση στέγης και τροφής για τους αγροτικούς ιατρούς που εφημερεύουν κάποιες ημέρες στο νησί μας.  Ζητούμε την προσφορά όλων σας με τη βεβαιότητα ότι διαθέτουμε ακόμα αυξημένα αντανακλαστικά και υψηλό αίσθημα φιλοξενίας.  Επαγγελματίες -και μη- που διαθέτουν κατάλυμα για ένα (ή και περισσότερα βράδια), εστιάτορες -και μη- που μπορούν να παράσχουν γεύμα ή γεύματα ας το δηλώσουν. Η προσφορά αυτή επιστρέφεται στην ίδια την τοπική μας κοινωνία, διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη υπηρεσία των αγροτικών ιατρών που εφημερεύουν στο νησί μας καλύπτοντας τον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε τηλ: +306943069508

Read 1519 times Last modified on Tuesday, 07 April 2020 10:21
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.