Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, που εδρεύει στον Δήμο Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.