ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου  (Κυριακής Ραγκούση-Κοντογιώργου)

2.       Αίτημα επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ»

3.       Αίτημα ΚΕΔΑ για παραχώρηση δημοτικού λεωφορείου για τη θερινή περίοδο

4.       Λήψη απόφασης για αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών εντός των οικισμών του Δήμου κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο

5.       Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6.       Αιτήματα πολιτών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

Read 2213 times Last modified on Friday, 16 June 2017 09:07
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.