ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου έτους 2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

Read 2261 times Last modified on Tuesday, 18 April 2017 08:05
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.