«Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

 

 

Την Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 12:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

 

1.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                                                      ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Read 2195 times Last modified on Saturday, 17 December 2016 11:16
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.