Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.       Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 

2.  Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 2501 times Last modified on Sunday, 13 December 2015 09:36
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.