«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςστο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014Δήμου Αντιπάρου»

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

 

 

 

 

Read 2337 times Last modified on Tuesday, 28 July 2015 12:29
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.